Programowanie w języku Python

W roku szkolnym 2016/17 zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym programowania w języku Python. Tematyka szkolenia obejmuje:

  1. Podstawy języka Python.
  2. Wdrażanie do myślenia algorytmicznego.
  3. Podstawowe operacje na napisach, listach i innych strukturach danych.
  4. Iterację i rekurencję – przykłady i zadania.
  5. Rozwiązywanie zadań algorytmicznych.

W ramach szkolenia przewidujemy około 70 godzin pracy online i dwa spotkania stacjonarne.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Każdy uczeń gimnazjum województwa mazowieckiego, który dostarczy formularz zgłoszeniowy i w terminie będzie rozwiązywał zadania. Rejestracja następuje przez zapisanie się na kurs na platformie Moodle.

Jakie są terminy?

Rozpoczynamy online 18 października 2016 r., przy czym pierwszy moduł kończy się 31 października 2016 r. o godzinie 22:00 (trzeba mieć 60% punktów). Spotkania stacjonarne są planowane w terminach: 3 listopada 2016 r. i 15 grudnia 2016 r. (koniec szkolenia).


Zapisy zakończone!!!

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 31 październik 2016, 22:18