Dla uczniów 2 i 3 klasy gimnazjum

Python i algorytmika

W roku szkolnym 2017/18 zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym programowania w języku Python. Tematyka szkolenia obejmuje:

  1. Podstawy języka Python.
  2. Wdrażanie do myślenia algorytmicznego.
  3. Podstawowe operacje na napisach, listach i innych strukturach danych.
  4. Iterację i rekurencję – przykłady i zadania.
  5. Rozwiązywanie zadań algorytmicznych.

W ramach szkolenia przewidujemy około 70 godzin pracy online i dwa spotkania stacjonarne.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Każdy uczeń gimnazjum województwa mazowieckiego, który dostarczy formularz zgłoszeniowy i w terminie będzie rozwiązywał zadania. Rejestracja następuje przez zapisanie się na kurs Python i algorytmika.

Jakie są terminy?

Rozpoczynamy online 17 października 2017 r.. Spotkania stacjonarne są planowane w terminach: 9 listopada 2017 r. i 14 grudnia 2017 r. (koniec szkolenia).Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 9 października 2017, 20:03